Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

ACHTÉ CHAT AN SAK SÉ AN MOVÉ BAGAY BA POTFEY

Chabine Lamontay
ACHTÉ CHAT AN SAK SÉ AN MOVÉ BAGAY BA POTFEY

 Abo man té za tann anlo moun rakonté dé bagay kon sa, man pa té janmen konprann sa té key rivé mwen an jou adan lavi-mwen.

 Kidonk man té adan an boutik ek man wè an ti bwet. Kokozié-mwen anni reté blotjé anlè'y kon si yo té fini fè mwen mal. Man pran tout tan-mwen pou man gadé'y ek li sa ki té matjé anlè'y. Anplis, man wè an foto éti i té ni kat moun asiz anlè an fotey ek yo té jwa. Kivedi adan bwet-tala, i ni an fotey an plastik ek ou pé gonflé'y épi meté'y anba veranda'w-la pou ou pasé moman ki obijoul. 
 Kifè man desidé achté'y pou meté'y anba veranda-mwen an. Man té za ka wè kò-mwen asiz anlè'y épi zanmi-mwen pou nou sa jwé domino oben manjé akra alépouviré.  Lè man rivé lakay-mwen, man ouvè bwet-la, men man wè i pa té menm parey ki anlè foto-a kivédi i pa té wouj men i té jòn. Apré sa, man fè sa yo mandé mwen-an pou rivé gonflé'y. Man kouri tibwen épi'y déwò-a pou fè van-an rantré adan'y épi man femen'y vitman ek man tòdé'y pou i sa vini gwo ek red.
 Lè man wè'y pran fom, man té za kontan zafè-mwen ek man asiz anlè'y men sé té an mové lidé : manmay, man pran an so entènasional ! Man anni ritouvé kò-mwen atè-ya kon an zétwel-lanmè ek man pa té sa meté kò-mwen doubout ankò. Bondié beni mwen pas pèsonn pa rimatjé mwen atè-a, men ren-mwen reté ka fè mwen mal pannan an simenn abo man pran rimed-razié pou rivé djéri.
 Malérezman, man viré mété fotey-la adan bwet-li a ek man kité'y anba veranda-a. Kidonk, tou lé jou, an bagay té ka di mwen viré koumansé gonflé'y. Ki di ki fet, an jou man eseyé gonflé'y, men mi anwala i pa té ka gonflé ankò. Man reté la épi man di kò-mwen kon sa : Man pa si apoda ki sa kanmenm ! Man las li koumanniè fok fè anlè bret-la men man pa ka vansé di an med. Lajan-mwen ka bat mwen alò!  Tjiiip !"
 Kidonk man pran anlè kò-mwen ek man kriyé Estefann-Adalbè, wazen-mwen, pou man pa té fè an kriz pran mwen anlè sa. Estefann-Adalbè, sé an metamanniok adan brikolaj-la kivédi tout moun an kartié-a ka kriyé'y Misié Tounvis. Depi soley lévé jis tan soley kouché, lè i lakay-li, ou ka tann-li ka bat anlè an bagay oben sé pesé i ka pesé sé masonn-li a alépouviré.
 Kifè i rivé lakay mwen épi i di mwen kon sa : " Ki kalté bagay ou achté la-a ? An fotey ba popot ! Krakrakra ! " 
 Kon man té bizwen i ba mwen an pal ba fotey mwen-an man pa réponn li, men man té anvi di'y an bétiz. I anni meté kò'y ka kouri a tout balan anba tout veranda-a épi fotey-la an lanmen'y kon an ti-manmay ki trapé an joujou. Men, an minit apré, man anni wè'y ka woulé-désann adan leskalié-a. Lè i fè tan rivé anba-a, man tann i ka mò ri.
 Erezdibonnè, i pa té ni ayen pas fanm-li a pa ka jwé ek i té key vini fè an sik épi mwen.
 Men, man wè an gran tou anni ouvè adan fotey mwen-an ek Estefan-Adalbè meté mwen adjenjen si bien yo tann li jis Granriviè : "Aprézan, mwen fè an gran tou adan konchonni-tala, ou pa key menm pé rimennen'y ba yo ! Krakrakra !" 
 Man bien kwè man key jeté sa an razié davwè i pa menm bon pou chien wè !
 Souplé, sispann vann konchonni ba nou an péyi-a ! Nou pa ni an piébra lajan deyè lakay-nou !

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.

Pages