Accueil

Chaben palé ba sé ti-kakayè a !

Chaben palé ba sé ti-kakayè a !

   Moun pé di sa yo lé. Moun pé palé pawol initil konmkwa "CHABEN diktatè", "CHABEN ni mové karaktè", "CHABEN sisi", "CHABEN sila", sel bagay : nonm-lan pa ka moli ba pèsonn. Dayè, dépi apochan 40 lanné i adan lavi politik Matnik, i toujou mennen kannot-li dwet-pitjet menmsi, délè, falé i té kaskod épi yonndé moun ki té alantou'y.

   Sa ki pasé lot jou oswè-a, lè té ni an sanblé jénéral éti lajistis fwansé té konvotjé palakoz dé sèten militan ki pa dakò épi CHABEN ankò, ka montré ek démontré ki met-a-manyok lè-MIM pé ké moli an may. I pé ké ajounou douvan pies ti-kakayè. Dotan ki laplipa adan sé mésié, sé moun ki pwofité di CHABEN, ki toujou séré anba zel-li pou fè ti zafè-yo vansé. Ni ki séré anba zel-li pannan 30 lanné, dot pannan 20 lanné, dot ankò pannan 10 lanné. Tout tan-tala, yo pa janmen rimatjé ki CHABEN té ni mové karaktè !!! Yo pa janmen rimatjé ki CHABEN té diktatè !

   Bref, yo pa janmen rimatjé, dapré yo, ki CHABEN ni an karaktè...chaben. Ay fè an lous pété an nen-zot !

Commentaires

Véyative | 12/09/2018 - 20:51 :
Sacré chaben et un chaben sacré!

Pages