Accueil

Yo ka wè vakabonnajri-zot jik atè Mongoli

Yo ka wè vakabonnajri-zot jik atè Mongoli

   Kontinié fè kon zannimo anlè Entènet épi apré zot ké vini chigné konmkwa lézot pep asou latè ka tiré méprizasion ba zot oben rayi zot ! Zot dwet pa sav ki tout moun oliwon latè ka wè zot ek ka jijé zot. Kisiswa koté-a, ki nan fonfonn l'Alaska ki atè la Mongoli ki atè l'Endonézi ki an Slovaki, toupatou yo ka wè zot ka brennen bonda zot kon an bann machapia ki zot yé. Kantapou sé jenn fanm-lan, zot mérité lo tit-la yo ka ba zot la : "walpa", "wataponmpi", "eskétel", "rat-dalo", "chopipit", "manawa", "volpòn", "bòbò" kisayésa...

   ZOT PA WONT ?

   Ki sa ka pasé nan kabech-zot ? I flo kon an koko sek oben sé kaka bef zot ni adan'y ? Zot pa janmen rimatjé ki pies dot pep pa ni an konpowtasion zannimo kon sa asou Entènet. Pétet yo ka fè salopté tou, mé omwens yo sifizanman antélijan pou sa pa paret andéwò, pou lézot pep pa wè sa. Zot pa sav lè zot ka aji kon sa zot ka sali pwop ras-zot ? Zot pa sav zot ka kraché anlè pwop koulè-zot ? Tonnan-did-dié !...

Pages