Accueil

Vini an jou kouté sa

Serge RESTOG

 I té sentjè-d'laprémidi

 Soley-la té ka désann dòmi.

 I té sentjè-d'laprémidi

 Mwen té la

 Ka gadé soley-la

 Wouj, wouj, wouj kon an tomat,

 Ka pété difé,

 Ka désann tou dousman,

 Ka fini adan gran lanmè-a.

 

 

 Adan an pié-palmis,

 An mitan an savann

 Mwen ka tann yan boukan,

 Yan kalté wélélé, yan kalté vidé,

 Yo tout té ka chanté an menm tan,

 Yo té ka chanté, yo té ka chanté,

 É di'w, mwen té ka trouvé sa bel,

 Sa té bel !

 Sa té ka fè mwen plézi.

 

 

 Tann sa tibren, tann sa manmay,

 Tann tousa mel

 Adan pié-palmis la ka chanté.

 Mwen ka tann yo toujou

 Adan tet-mwen

 Ka chanté, ka chanté.

 Vini kouté sa an jou, manmay,

 A sentjè-d'laprémidi,

 Adan pié-palmisla.

 Lè'w ké fini kouté sa

 Épi ou ritounen la'w ka rété a

 Rue numéro 16, Allée 125, Bloc D, Escalier 15,

 Logement 764,

 Ou ké tann sé mel-la ka chanté

 Toujou adan tet-ou.

 

 

 Vini an jou kouté sa !

 

 

 

Serge RESTOG, Enfants sans rires, sans jeux, sans joies, Autoédition, 1981

Pages