Accueil

Sipòtè foutbol sé pa moun ki gwotjap

Sipòtè foutbol sé pa moun ki gwotjap

    Tout moun sav sa : sipòtè foutbol ki ka plen sé estad-la chak simenn (délè menm dé fwa pa simenn), sé pa gwotjap. Laplipa adan yo sé ouvriyé, travayè, moun ki ka risivwè an lanmonné-kod kivédi an vié ti salè nan bout mwa-a. Anpami yo, ou pa ka djè jwenn doktè, avoka, dantis, fanmasien, pwofésè linivèsité kisasayésa...Sa vré ni gwotjap ka vini wè match men, adan an estad men 80% sé moun-lan ki la-a, sé madjendjen, prolétè.

   Kidonk ki manniè espitjé ki sé menm prolétè-tala ki ka mété pléré atè pou an zafè 5 éwo gouvelman MACRON tiré asou APL (pal pou lojman), ka fè latjé dépi 5h di maten (gadé foto-a ka ilistré artik-la) pou sa achté mayo an foutbalè, NEYMAR, ki ké genyen adan 1 sel lanné, sa yo, yo pé ké genyen adan 42 lanné lavi travayè yo ? Grangrek marksis ni an lesplikasion ki tou paré : "aliénasion"". Ba yo, sistenm kapitalis la ka pwan lespri sé prolétè-a ek ka mennen yo a fè bagay ki kay kont pwop lentéré-yo.

   Kidonk lo moun-tala ki ka fè latjé a anlè foto-a sé an bann aliéné ?

   Yo ka pléré pou 5 éwo an mwens asou APL-la, men yo ka fè latjé dépi opipiri-chantan pou achté mayo NEYMAR ki ka kouté...140 éwo !!! Epi pli piti plas-la, pou wè PSG jwé, ka kouté 30 éwo. Lè nou sav ni an match chak simenn, sipòtè-a za a 120 éwo chak mwa, san konté ki délè, ka ni an plis match Koup l'Ewop.

   Nou ka rifizé lesplikasion-tala. Poutji ? Davwè pa rété moun kouyon ankò ! Jòdi-jou, pep-la ni tout zouti enfowmasion ki fo pou i sa konpwann sa ki lentéré'y ek sa ki pa lentéré'y. Pep-la pa an timanmay. I plis ki sav ki an boug kon MACRON, ki djoubaké adan labank avan i vini ka fè lapolitik, toujou ké défann lentéré gwotjqap. Pa vini rakonté nou pies kalté titim-bwachech "aliénasion" !

   PEPE MUJICA, ansien prézidan Irigwé, an ti péyi l'Anmérik-di-sid, an boug ki té ka viv kon tout moun, ki toujou rifizé viv adan an palé, woulé adan an bidim loto, fè gran-penteng ek gran bwè-manjé, ni bon lesplikasion-an. Lè yo mandé'y poutji i pa fè plis réfom an sosiété péyi'y lè i té prézidan, i rété i réponn :

   "Parce qu'ils veulent tous un IPhone !"...

Pages