Accueil

SE PA LAJ-LA KI KONTE MEN LASANTE

SE PA LAJ-LA KI KONTE MEN LASANTE

     Tout moun ka di CHABEN two vié pou i mennen Matinik.

     Men sa yo pa sav oben yo ka rifizé rikonnet sé ki sé pa laj an moun ki konté, sé dabò-pou-yonn lasanté'y. Ek lasanté sa pa lé di anni ni an tjè ka maché nawflaw, janm ka pòté'y koté ou lé alé, zié ki ka wè klè pasé ta malfini. Lasanté lé di tou ni an lespri ki klè !

     Ek pèsonn pé pa di ki lespri CHABEN pa klè. Pèsonn pé pa prétann ki i ka rakonté kouyonnad oben i ka dépalé. Sa vré ki kon tout chaben sé an boug ki titak red, ki ka palé fò ek ki pa ka admet ki pies moun pilé bout zotey-li, men ou pé pa mofwazé karaktè an moun. Sel bagay, tout sa ki ka katjilé asou politik Matinik sav sé ki pep-la kontan CHABEN. Lè i té kay nan éleksion dépité nan li-Sid, i té ka ba tout sé mè-a an plich adan pwop komin-yo. Mè ki adwet, mè ki agoch, mè ki an mitan, mè ki antravè.

      Anni gadé asou vidéo-a ki anba artik-tala ! Zot ké wè CHABEN asiz anlè ti kwad ka piloté'y konsidiré sé an jenn tibray toubannman. I pa janmen ped lékilib, i rivé tjenbé fil-a-plon'y. Kidonk si zot wè i désidé viré prézanté kò'y pou la-CTM nan lanné 2021, sé pa an tjou-patat ki pé opozé'y fè sa.

      Kidonk bwa-pou-nou alé !...