Accueil

RETE ANKAZE, MANMAY ! ZOT PA KA TANN EPI KONPWANN ?

RETE ANKAZE, MANMAY ! ZOT PA KA TANN EPI KONPWANN ?
 
 Ou sé di anchay moun Matinik bien sanfoutépamal di sé mizi-a ki pé pèmet koré salopté koronaviris-tala. Yo sanfouté bon sanfouté !
 Tout lasent-jounen, sé yon sel alé-viré-monté-désann ki pa ka bout adan sé kartié-a kivédi koté éti manblo ek jandam pé pa yé. Sel koté yo pé yé sé adan sé gran katchimen-an, asou boulva oben lotorout davwè sa toutfetman enposib mété an jandam adan chak lari chak ti kartié Matinik.
 Primié mizi, sel mizi-a ki éfikas la, sé rété ankazé. Rété lakay-zot !
 Sé nou, Matinitjé, nou yonn, ki pé aplitjé'y. Sé nou ki pou konpwann ki nou adan an lélékou ki sérié kité sérié ka alé ek ki, épi an tou piti popilasion kon ta nou an, nou pé pwan fè. La Chin ped 3.000 moun, mé  ni 1 milia moun ka rété la. La Fwans ped pres 1.200 moun, mé ni 67 million Fwansé. Nou, Matinitjé, nou pa menm 400.000 moun ! kivédi si zot wè koronaviris-la répann kò'y atravè ti tet zépeng péyi nou an, i kapab fini chié épi ras-nou.
 Rété ankazé, tonnan-di-dié !
 Ek sòti anni pou ay fè kous, ay achté manjé, men pa trennen adan sipéret oben sipèmaché ! Pa rété ka pwan lablag épi konpè-zot ! Davwè, manmay, trapé koronaviris ek touvé kò'w asou an li lopital épi etsétéra tiyo ki branché anlè tout kò'w, sé pa kéchoy ki dous, sé pa an lanmizman pies toubannman. Kisisvwa laj-ou, ou pé anni ped lavi'w adan an batzié.
 Rété ankazé !

Pages