Accueil

Poutji Nicolas Hulot pèmet kò'y ba nou an baboul

Poutji Nicolas Hulot pèmet kò'y ba nou an baboul

 

   Lè i fè tan vini gadé sitiasion Matinik pou zafè wawet-la, ni dé simenn di sa, Minis Ekoloji fwansé a, misié Nicolas HULOT, té vréyé bel plodari douvan tout sé média-a :

   "Man ké fè yo tiré sé wawet-la adan 48h !"

   Tout moun té bwè pawol-li pis i sé riprézantan Papa Blan an kivédi Léta fwansé. Pou-tout-bon, ki manniè an papa pé sa bandonnenn yich-li, kité timoun-li adan an kalté voumlélé kon sa ? Nou jis wè an ispektak riditjil kité riditjil ka alé : pliziè éli matinitjé, lanmen nan lanmen épi HULOT asou an plaj ki té kouvè épi wawet. Zimaj-tala sé té pou montré pep-la ki sé éli-nou an bwaré, lianné, épi Papa Blan an ek ki poblenm wawet-la té ké trapé an solision adan an batzié.

   Atjèman, nou blijé konstaté ki déklarasion HULOT a sé pa té dot ki an baboul.

   An fig, an sosis, an vèglaj, an pawol manti-mantè, kisiswa non-an nou lé ba'y la. Misié anni fouté pa mal di tet-nou tout la. Poutji ? Sé davwè i sé an ékolojis kidonk i plis ki konnet bagay kon tilili wawet la ek i plis ki sav sa toutafetman enposib tiré yo adan 48h. I sav sa ! Men abo i sav sa, sa pa opozé'y manti zié-dan-zié douvan sé média-a.

   Ki manniè an vakabonnajri kon sa pé posib jòdi-jou ? Es Neg vini kouyon, pli kouyon ki dé pié-yo ? Davwè ni anlo ki bat lanmen, ki aplodi, déklarasion HULOT a, menm anpami sé éli-nou an. Men, mi anvwala misié déviré lot bò dlo, nan péyi'y, ek mi anvwala wawet ka kontinié simewjé alé-pou-viré asou tout bòdaj lanmè Matinik !!!

   Sa bel ba nou !

   Antouléka, si HULOT pèmet kò'y di an bagay kon sa aloski i sav sa i té ka di a enposib, sé ki i ka pwan sé éli-nou an ek nou menm-lan pou an bann tèbèdjè. Nou pé mandé kò-nou es i ni tò ?...