Accueil

POU 2009 ON LANNÉ NEF : POU TOUT BITEN OZUIL !

{ {{Montrayens, Montrayennes, c'est le moment de faire les vœux sur votre site ! Après Maxette Olsson, voici ceux de Jean S. Sahaï depuis la Guadeloupe. Laissez parler vos plumes !}} }

{{POU POU POU...}}

_ Pou zozyo montré nou jan pou viv kè kontan,
_ Pou nou pa pè niyaj, pou flè voyé koulè,
_ Pou chanjman ka rivé pa pété hak ki bon,
_ Pou soufrans-la moli, richès-la partajé

_ Pou yonn a lot vansé san ni a fè ripwoch
_ Pou klaté liminé tout syel-la, é manjé abondan,
_ Pou ti moun é gran moun maché men dan la men
_ Pou vyé moun viv san pè, jis bout a vi a yo

_ Pou pon pou pa ni pis, é pon pis pa ni pou,
_ Viv la vi, viv kréyol, viv woulé, viv lanmou!
_ Annou travay sèryé, san pran nou o séryé!
_ Annou toujou ka ri, annou toujou kontan...

{{J S Sahaï}}