Accueil

Pawol fondas Krey Matjè Kréyol Matinik (KM2)

Daniel BOUKMAN

Atè Matinik, lè ou pran tan gadé, ou andwa wè ni an bon enpé matjè-pawol ek adan yo, ni yonndé éti moun andéwò péyi-a konnet yo.

Men tan lavérité rivé ! Dapré an konpangni moun, sé yenki nan lang fransé matjè ka matjé : sa pa vré pies toubannman ! Nan péyi-nou an, anlo matjè ka matjé pawol-yo nan lang kréyol la.

Asiré pa pétet ni pawol ki matjé nan lang fransé a épi ni pawol ki matjé nan lang kréyol la é lè nou ka di sa, sé pa pou mété fas a fas akwèdi dé kok-djenm adan an pit, sa ka matjé fransé épi sa ka matjé kréyol. Nou pa dakò pies épi model ladjè-tala padavwè anlo adan nou ka matjé kréyol, ka matjé fransé.

Men jòdijou fok nou gloriyé, an manniè espésial,  pawol-matjé nan lang kréyol la pas souvanman – tro souvanman – ba anlo moun, pawol-matjé nan kréyol sé ayen menm.

Sa vré, nou tout pa anlè menm larel politik, menm larel filozofik ; nou pa ka matjé kréyol-la silon menm kanman-an men padavwa nou ka vréyé douvan nan lang kréyol la istwè-long, istwè-kout, plodari, powézi, kont, pies-téyat, sé rivé tan-an rivé pou nou lianné.

Tan-an rivé pou sa ki pòkò sav, sav sé dives model pawol-matjé nou an, la, é sé gras a konpòtasion-tala, chak matjè – li yonn é, délè, yonn épi lot –  ké rivé sòti nan kalté fènwè-a nou yè a : anmizi anmizi, nou ké ba moun an pli gran lanvi li sa nou ka matjé. Pou nou tou, sé wouvè jou-a pou wouvè.

Sé, atè, Fodfwans, mwa novanm lanné 2008, Boukman Daniel, Georges de Vassoigne, Duranty Judes, Ebion Roger, Léotin Georges-Henri, Térèz Léotin, Liénafa Jean-François, Mavinga Michaëlle, Pezo Eric, Restog Serge… mété doubout Krey Matjè Kréyol Matinik (KM2).

Contacts : michaellemavinga@hotmail.com

NB : Nou mofwazé Pawol Fondas KM2 a nan lang anglé, fransé, pangnol.

Pages