Accueil

On ti savon pou mari-nou pa konnen...

On ti savon pou mari-nou pa konnen...

   Zafè Entènet-la tounen tet dé sèten moun alanvè ou sé di. Lè ou kay asou Fesbouk, Whatsap, Instagram, Twitè kisasayésa..., ou ka wè dé kalté bagay délè ki sé mété lanmen nan tet toubannman oben anni woulé atè pou sa pété ri.

   Sé kon jenn ti kapistrel-tala ki anlè vidéo ki anba artik-la : manzel ka vann an savou "pou séré chouchoun" lè fanm fini kònen mari-yo. Manzel pa pè montré fidji'y ba tout moun asou latè pis kisiswa koté-a ou yé a, Entènet ka pèmet moun wè'w.

   Mésiézédanm, lavi fini !...

Pages