Accueil

Nou pa bizwen pies Jézikri-zot la !

Nou pa bizwen pies Jézikri-zot la !

   Mi sé kon sa Neg natifnatal on bannzil yo ka kriyé Adaman risivwè an misionnè anglé ! Yo fouté an volé flech an tjou'y ek yo dépann li kontel an zibié. Kontel malfini-a i yé a. Adaman sé an bannzil ki ka dépann di l'End menmsi sé Neg ka viv la pis kon nou sav, primié zabitan kontinan-tala sé atè l'Afrik yo sòti.

   Neg Adaman pa lé antritienn pies kalté kontak épi Blan ni épi lézot pep ki ka imité Blan, ki ka viv kon Blan, ki adopté sivilizasion oksidantal la. Yo ni pwop kalté model vivans-yo ek yo lé kontinié viv adan'y kou-koupé. Menm gouvelman endien an pa ka érisi enpozé hak.

   Men mi anvwala an misionnè blan sòti la i sòti a ek misié mété nan lespri'y i ké kapab pòté lalimiè ba sé moun Adaman an. Lalimiè kivédi limiè Jézikri ! Konsidiré Neg Adaman té atann misié pou ni an Bondié, pou kwè adan dives Bondié. Konsidiré primié Bondié Neg Adaman ka gloriyé sé pa té lanati, an lanati ki dayè sé Blan-an ka dépotjolé jou apré jou.

   Asiparé, misionè-tala méritjen an, lè i monté an Galilé, rivé adan Wayom-dè-Sié. Kra ! Kra ! Kra !...

   (Men sa ki pli komik adan tou sa__gadé déziem foto-a, tala ki anba artik-tala__lé zot wè misionè blan kay an Afrik menm, sé Afritjen-an ka risivwè yo bra gran wouvè. Pff !)

Image: