Accueil

MOUCH-AN-MIEL LA KA PITJÉ FÒ MENM

Chabine Lamontay
MOUCH-AN-MIEL LA KA PITJÉ FÒ MENM

 Si ou fè malè terbolizé Mouch-an-miel la, asirépapétet an malè key rivé'w.

 Bizzz..., Bizzz..., Bizzz...
 Es ou ka tann mwen ?
 Bizzz..., Bizzz.. , Bizzz...
 Si ou brennen ou pri ! 
 
 Men, ki sa ou ka atann pou déplasé ?
 Padavwè ou wè bèl flè-a ek 
 Ou lé'y, men fok ou sav 
 Man lé'y tou ! 
 
 Bizzz..., bizzz..., bizzz...
 Man sav i jaja mwen pas
 Bizzz..., bizzz..., bizzz...
 Man rété épi'y adan séren-an
 
 Men si ou wè i pa lé mwen ankò
 Man key alé pozé anlè an lot flè pas 
 An lot flè key bizwen mwen ek
 Flè toujou sav sa i lé kidonk
 
 Anni bokantéé chimen pas
 Pitjan mouch-an-miel la key
 Pitjé'w ek pitjan mouch a miel-la key
 Koré jis adan fondok tjè"w
 
 Bizzz..., bizzz..., bizzz...