Accueil

Mi sé sa yo ka kriyé an bidim bok !

Mi sé sa yo ka kriyé an bidim bok !

      Erez-di-bonnè Entènet ka ekzisté ! Kon sa ayen pa ka ped. Ayen pa ka disparet. Kivédi lè ou ka fè kouyon, enben kouyontiz-ou a ka rété la pou lanné ek lanné. Asou vidéo-a ki pli ba a, nou ka wè an gran avoka, Met URSULET, fouté an ti kakayè jounalis sa yo ka kriyé an bidim bok an bon grenn kréyol la. Sa fet nan lanné 2013.

      Wi, sé sa menm : AN BIDIM BOK.

      Me URSULET di ti misié kon sa ki lè i douvan pwotjirè larépiblik, préfé, gwo fonksionnè blan kisasayésa..., i ka janti pasé an ti mouton, i ka vini soumi kité soumi ka alé, men lè zot wè sé an Antiyé ki douvan'y, ti jounalis-tala ka chèché fè ganm anlè'y. Sakré tèbè ki ou yé ! Enben, awa ! Ou ped ta'w la, boug-mwen. Me URSULET pa kité'w mété 'y adjendjen ek bien okontrè sé wou ki té adjendjen douvan tout téléspektatè matinitjé.

      Adan ti péyi Matinik tala, nenpot moun ki pa ni pies kilti, ki pa ka janmen li pies liv nan lavi'y, konpwann i pé vini laradio oben latélé fè konsidiré sé ba TF1 oben CNN i ka travay. Enben, tanzantan, fok ni dé moun ki ni kont tjè-yo kon Me URSULET pou rimété yo nan plas-yo...

Document: 

Clash Alex Ursulet/Jean-Marc Pulvar

Pages