Accueil

Mi konpowtasion yo ni épi Neg méritjen toujou !

Mi konpowtasion yo ni épi Neg méritjen toujou !

    Toupannan Barack OBAMA ka fè ti vakans-li trantjil adan li-sid la Fwans, Neg méritjen ka kontinié pwan bon fè jou apré jou. Lè MONTRAY KREYOL té matjé, apré primié éleksion OBAMA, ki ayen pa té ké chanjé ba yo, sé nwaris-la té tonbé anlè do-nou, ka jiré nou, ka trété nou di "tret", di "chien-fè", bagay kon sa.

    Nou té viré matjé menm bagay-la apré dézienm éleksion OBAMA ek sé "Kémit-la" té viré fouté kout-lang alé-pou-viré. Lè zot gadé, nou pa té matjé ayen ki si-telman danjéré : nou té di ki OBAMA sé an gwotjap nwè ki té ké défann lentéré krey-sosial li ek sé davwè sé Blan-an té plis ki sav sa ki yo fè tan éli'y 2 fwa. Si zot wè i té paré pou kalpaté sistenm kapitalis la, janmen i pa té kay réisi rantré adan Lanmézon Blan an. An lanmézon ki dayè ka bien pòté non'y : i "blan".

   Enben, vidéo-a ki anba artik-tala ka viré montré nou ki non selman ayen pa bokanté larel, men ki sitiasion-an vini pli red-mato ankò ba Neg méritjen. Pou an ti popot an ti manmay 4 lanné trapé lè paran'y té ka sòti di an magazen, bagay ki yo pa rimatjé, met magazen-an kriyé sé manblo-a ki rivé vitman-présé ek ki sòti révolvè-yo !!!

    Jik ki tan salopté-tala ké kontinié, soutou ki nou sav pa ni yon simenn ki pasé san ki lapolis pa fouté tjek Neg atè adan péyi-tala ? JIK KI TAN ?...