Accueil

Matinik ka pati pa tet : mi sé pò-a atjèman !

Matinik ka pati pa tet : mi sé pò-a atjèman !

   Sé pres tou lé jou nou ka tann di ni an zafè détounen lajan, trafik dwog, tjwé moun, bagay kon sa, ki ka fet adan ti péyi Matinik la. Sé twa vakabonnajri-tala lianné ant yo davwè sé gwo lajan ka woulé adan sa ek dépi ou wè ni sa, toujou ni an moman éti zam ka sòti déwò ek fizi ka palé.

   Pou zafè détounen lajan an, sé dépi débantjaj CREDIT MARTINIQUAIS a, nan sé lanné 1990 la, pou nou viré gadé an ariè, an labank éti sé gwo Bétjé fouré lanmen-yo andidan tjes-li san rété (ek san lajistis fwansé fè yo an tjou-patat pis yo tout-la ni tan mò nan kabann-yo avan yo pasé douvan tribinal). Apré sa, ni zafè CEREGMIA a, andidan Linivèsité-nou an, éti an bann madragè vòlè pasé 14 million éwo lajan éwopéyen, bagay ki blijé l'OLAF ("FBI" éwopéyen an) débatjé lakay-nou pou antjété anlè sa. Jik jòdi-jou lajistis poko fè sé mésié ayen ! Nan menm lépok-la, adan sosiété ODYSSI ki ka distribiyé dlo, an bann isalop détounen 2,5 million éwo ek kon pou sé dé lézot afè-a, si sé responsab-la enkilpé, ayen poko rivé yo aloski si zot wè yo té vòlè an mobilet, lontan yo té ké za maré yo lajol Dikos.

   Mi atjèman sé anlè Pò Fodfwans lan éti nou ka apwann ki jandam dékouvè an rézo trafitjan dwog ki ni adan'y moun ki ka djoubaké koté-tala kivédi dotjè, moun ladministrasion pò-a, maren ek kapitenn bato. Sé chien-fè tala té ka chayé kokayin pou vréyé an Fwans ek "zeb" kivédi kanabis pou vann atè Matinik menm. An rézo bien siktiré ki ka fè ti zafè'y aladous dépi lanné ek lanné ek ki ka simen pwézon ladwog-la asou jennes-nou ek ta la Fwans.

   Koté nou kay kon sa Matinik ?...

Pages