Accueil

Lè an moun kouyon kité kouyon ka alé, fout sa led !

Lè an moun kouyon kité kouyon ka alé, fout sa led !

   Ni dé serten apoda ki pa sav ki manniè atatjé lézot, kidonk yo ka chèché mwenn ti bagay pou éséyé vréyé an tap anlè'w. Sé kon sa lot jou-a, té ni riprézantan an parti politik ki té ni an foula palestinien alan kou'y éti yo ka kriyé an lang arab "keffieh". I té ka partisipé adan an miting pou éleksion dépité ki pou fet nan mwa jwen an. An blog tèbè, atjoupanm, bièbiè, mal-mouton, mal-milé, apoda, kouyon, tèbèdjè kisasayésa (zot ka wè lanmanniè lang kréyol nou an rich !) matjé an artik pou di ki sé anni maré alantou tet, kon Yaser ARAFAT, met-a-manyok palestinien an, té ni labitid fè'y ki fok pòté "keffieh". Konklizion : riprézantan parti politik matinitjé a la sé an komik.

   Mé anni gadé sé dé foto-a ki ka ilistré artik-tala ! Nou ka wè an jenn fanm ki ni an bel "keffieh" nan kou'y kon an foula ek nou ka wè dé jenn Palestinien ki ka mété yonn nan kou Pap-la. Yonn adan lé dé-a dayè ni an "keffieh" alantou kou'y. Kidonk ola mal-mouton blog-tala pwan ki "keffieh" sé anni pou tet-maré ? Sa misié konnet ? I sa palé arab ? I konnet kilti arab ? I za vizité oben viv adan tjek péyi arab ? AWA ! Mal-mouton an matjé sa pou chaché pété tjou riprézantan parti politik la ki té ka entèviennn adan miting-la, sé tout !

   Mi nivo déba politik atè Matinik ! Olié diskité larel-lidé moun, oliè kèsionnen plodari-yo ek pwogram-yo, yonn-dé mal-mouton pa ka touvé ayen dot pou fè ki chèché kritiké yo asou yonndé ti détay aloski détay-tala yo chwézi a, yo pa konnet an tjou-patat asou'y.

   Sakré mal-milé !...

Pages