Accueil

LAKOUYONNAD KA DEPASE LAKOUYONTIZ KI, LI-MENM, KA DEPASE LAKOUYONNADRI

LAKOUYONNAD KA DEPASE LAKOUYONTIZ KI, LI-MENM, KA DEPASE LAKOUYONNADRI

   Adan ti péyi Matinik tala, jou apré jou, nou ka dédjeldésann adan lakouyonnad.

   Men afos dédjeldésann kon sa, nou ka fè létjet adan lakouyontiz, bagay ki poko sifizan ba nou. Fok nou ay pli lwen ankò ! Alò, nou ka fè an twaziem létjet adan lakouyonnadri.
   Es sé sékélé moun ti tet zépeng péyi-tala vini sékélé ?
  Es nou ped lakat, es nou vini dekdek ? Pèsonn, pies doktè-tet asou latè poko pé établi an diagnostik, mé asiparé ka-nou ka entérésé an patjé gran siantifik ki trapé Pri Nobel. Yonndé jis pwopozé la-CTM ek Préfé-a fè antré an santenn IRM pou sa analizé ki sa ka djigidji andidan kabech-nou kon sa pou nou vini sitelman kouyon kon nou yé a.
 Lè an péyi ka pati tjou-pou-tet, lè ou wè otonomis tounen do ba lotonomi, lè ou wè endépandantis tounen do ba lendépandans, enben péyi-a blijé tounen-fol akwèdi an topi-mabial.
   Péyi-a blijé tounen adan an gran lopital sikiatrik... 

Pages