Accueil

Laetitia-a-a-a gwo bagay !...

Laetitia-a-a-a gwo bagay !...

   Chalè té ka lévé anba wob Létisia kifè manzel di i kay soukwé gwo lajè'y la o "MANNIKOU" épi lè i rivé nan bwet-la, chalè-a té sitelman fò ki i anni bliyé i té ladjé dé yich-li ba manman'y. Disparet anni pwan Létisia pannan 4 jou, kifè manman'y, pò djab, té blijé kriyé lajandamri.

   Jandam fè débriya simen foto Létisia toupatou Matinik davwè yo té konpwann disparet té pwan'y. Pou-tout-bon, dépi yonndé tan, ou ka anni wè moun ka anni volkannizé toubannman ek abo Matinik grandè an tet zépeng, yo pa ka rivé ritouvé yo. Dé sèten adan sé moun-tala ka soufè di maladi Alzaymè, mé ni ki sé jenn moun, jenn fanm soutou, ek pa ni pies kalté lesplikasion pou zafè disparet pwan yo a.

   E-é ! Apré 4 jou, manzè Létisia, "gwo bagay" kon David MARTIAL ka di adan chanté'y la, anni viré paret konsidiré i pa té sav lamatè'y té entjet ek té avèti lajandamri. Silon pawol-li, i té suiv an doudou'y jis Sent-Mari ek sé akay misié i té ka rété. Kidonk disparet pa té pwan'y pies toubannman !

   Enben, ti manzel, ou fè zafè'w la mal davwè kannaval pres rivé ek sé wou i ké mété adjendjen !...

Document: 

David Martial - Laetitia

Pages