Accueil

La Djinen ba 2 million éwo pou sa ranjé Katédral Notrèdam la

La Djinen ba 2 million éwo pou sa ranjé Katédral Notrèdam la

   Sé sa met-a-manyok péyi-a, Alpha CONDE, fini déklaré ! Ki manniè pou konpwann kalté konpowtasion-tala ? Fwansé débatjé atè l'Afrik dépi 16è siek-la ek yo pa janmen sispann dépotjolé'y. Yo dépotjolé kilti'y, lang-li, rilijion'y, mes ek labitid-li. Yo jis trapé Neg ki yo voyé kon esklav atè lé Zantiy pannan pres 3 siek.

   Sé Neg-tala, nou sé désandan yo jòdi-jou ! Yo estentjé kò-yo adan chan kann pou lapéti Bétjé san risivwè pies lanmonné. Okontrè, sé kout fwet Bétjé té ka fouté yo si yo té noz wouklé oben vréyé lavwa. Ek lè dé sèten adan yo té ka chapé nan mòn oben nan bwa, yo té ka sèvi épi chien ki té espésialman drésé pou trapé yo ek lè sa té ka fet, sé tjwé yo yo té ka anni tjwé yo toubannman.

   Kidonk ki manniè gouvelman la Djinen pé vréyé 2 million éwo désann ba la Fwans pou sa ranjé katéral Notrèdam ki an difé brilé ? Adan an péyi éti pep-la ka pwan bon fè kon sa, 2 million éwo ka koresponn a 20 lékol, 10 lopital oben dispansè, 5 lawout kisasayésa...Gouvelman-tala sé an bann vakabon, an bann isenbot, ki pa ni pies kalté model respé ki ba pwop pep-yo ki ba nou, ki sé désandan pep-tala ki Blan chayé-alé jik l'Anmérik.

   Si zot wè an tanp vodou té brilé, es Fwansé té ké fè débriya vréyé lajan pou sa viré konstwi'y ?...