Accueil
Aimé CESAIRE
Frantz FANON
Paulette NARDAL
René MENIL
Edouard GLISSANT
Suzanne CESAIRE
Jean BERNABE
Guy CABORT MASSON
Vincent PLACOLY
Derek WALCOTT
Price MARS
Jacques ROUMAIN
Guy TIROLIEN
Jacques-Stephen ALEXIS
Sonny RUPAIRE
Georges GRATIANT
Marie VIEUX-CHAUVET
Léon-Gontran DAMAS
Firmin ANTENOR
Edouard Jacques MAUNICK
Saint-John PERSE
Maximilien LAROCHE
Aude-Emmanuelle HOAREAU
Georges MAUVOIS
Marcel MANVILLE
Daniel HONORE
Alain ANSELIN
Jacques COURSIL

Kont Nwel

Par Myrtô RIBAL RILOS
Kont Nwel

Yé krik, yé krak, yé mistikrak.

An jou, an jou manmay-la, an jou nwel, 25 désanm, koté minui, an nom an chien-an chyen, mé an-chien menm, rivé douvan an kay. Adan kay-la, yon lanmizik té ka woulé, mézanmi, ou te ka tann sé kout tanbou a jik an fon nanm-ou. Monboug antré adan kay-la, i antré, épi i gadé, i wè manjé, i wè bwè, bouden té ka fè chien, ziyanm é kochon té ka pliyé tab-la. Lè boug la wè sa, i bigidi.

I mandé wè met kay la, lè met-la rivé, boug-la di’y :

-- Ni tjenz jou lestomak-mwen vid, man fen, souplé, ban mwen an ti koré vant !

Met kay la gadé’y, y gadé’y épi, pawol la tonbé wap !

-- Non fout, e nom la, ou sé ri mwen ! ga sa ! fouté li kan di kaz mwen ! chien san met ki ou yé !

_ YEEEEE KRIK!
_ YEEEEE KRAK!
_ YEE MISTIKRIK !
_ YE MISTIKRAK !

Yo té ka kriyé boug-tala Evaris. Boug-la pati, tjè’y fann, tet-li bésé, gran-nonm la té ka pléré. I pati bat gran chimen. Lè i té las maché anlè lawout-la, i jwenn an twa chimen i gadé, i lonviyé, an fè- nwè la, i wè konpè makak doubout ka gadé’y. Dé zié’y ka kléré kon soley.

-- Hé hé konpè makak ? man di bonswè, sé bondié ki fè man jwenn ou, jòdi-la ayen pa ka kléré, vant-mwen vid é man ja las bat chimen, sa ou pé fè ban mwen ich-mwen?

-- Wouay Wouay Wouay ! Sé ayen man pa ni boug-mwen, mé ayen ayen mem. Sel bagay man sé pé ba’w, sé an don.

-- an don ? Mé ki don ?

Makak mété’y ka chanté, Evaris gadé’y, i rété, y kouté, yep ! I chanté épi’y, zié fèmen. Yo chanté, yo chanté, zétwel te ka kouri-gadé sa ki te ka pasé anlè latè, si-telman sé chanté la té bel. Dlo pwan frison ek montangn séré zié déyè an siren pou kouté. Chanté-la té si-telman dous, ki an lapli bon manjé tonbé bo Evaris. Lè i ouvè zié pou pwan balan adan chanté’y la, makak an ni disparet fap.

Evaris té enmen chanté, i kontinié voyé lavwa’y monté tou sel an fè- nwè la, lè bakwa’y té bien plen épi manjé y pati.

Zot ka sonjé premié kay-la ki té ni mizik-la, ében i déviré éti sé moun-tala. Lè i rivé, mizik té ka krazé ti kay-la. Moun ka woulé an manjé, é bwè té ka désann kon si sé té an lariviè.

_ YEEEE KRIK !
_ YEEEE KRAK !
_ YEEEE MISTIKRI !
_ YEEEE MISTIKRAK ! ES KE LAKOUR DOR SI LAKOUR NE DOR PA, LE REPONDE REPONN.

Evaris étan an lapot kay la kriyé, hé lè-zom, mi mwen ! man ni an ti bagay ba zot, yo pa menm pwan oté’y.

I rikriyé, hé lé-zom, mwen swef kon rara simenn sent, siouplé, ban mwen an vè pou pwan an ti labsent épi zot. Sé moun-la bay do ek mépri. Evaris rété la, i gadé yo, dlo plen dé zié’y, épi y di : zot wè sa zot ka fè mwen, sa pa bien, E i mété’y ka chanté ba yo, dapré’y pou moli tjè-yo. Toupannan i té ka chanté, afos i té ni chagren, nanm-li pati. Gran gran-met siel wè tout dékatman Evaris, i té ka tann chanté’y, i wè lè nanm-li chapé ; avan monboug fwet, adan dènié kout chanté a, nonm, fanm é ti manmay an ti kay-la, mété yo ka sanm piébwa filao.

Dépi jou-tala, lè ou wè ou wè gran van ka vanté, si ou bien kouté, ou ka tann an ti chanté lwen-lwen-lwen. Lè moun ka alé an gran bwa, pabò Fon Jan Lib, Mòn-Wouj, ni an wonn bwa filao, lè van ka vanté tout sé fey-la ka pwan frison ek ou ka tan menm ti chanté-tala. Mwen menm ki ka palé ba zot la, mwen wè tou sa, mwen té séré adan an gout lapli, mé van vanté, chayé lapli-la, kifè mwen rivé isia chwaaa !

Myrtô RIBAL RILOS

Connexion utilisateur

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain afin d'éviter les soumissions automatisées spam.