Accueil

Ki manniè zot lé moun ba zot lonnè épi respé ?

Ki manniè zot lé moun ba zot lonnè épi respé ?

   Neg toujou ka plenn kò-yo ki tout pep asou latè rayi yo : Blan rayi yo, Arab rayi yo, Zendien rayi yo, Chinwa rayi yo kisasayésa..., mé es yo sav déga konpowtasion-yo ka fè asou zimaj ras neg la ? Es yo sav ki lè yo ka fè makakri ek vakabonnajri kon anlè vidéo-a ki pli ba-a, yo ka montré sé lézot pep-la ki Neg-la pa ka respekté kò'y.

   Ki manniè ou lé yo respekté'w si wou menm ou pa ka respekté pwop kò'w ?

   Sé moun-tala pa sav ki épi zafè Entènet-la, tout pep asou latè, adan pli piti ti kwen, kapab wè djendjen-yo ek anfwa yo wè an ispektak kon sa, sé pa janmen an bon lidé yo ké ni di Neg. Vidéo-tala sé pa yonn ki ni kon sa, sé pa dis ki ni kon sa, sé santenn vidéo éti Neg ka fè vakabonnajri ou ka bité anlè yo dépi ou fè tan ay asou Entènet.

   Sispann épi sa titak, zot ka kraché anlè pwop ras-zot !...

   https://www.facebook.com/groups/1677160655854877/permalink/2506395026264765/

Pages