Accueil

Ki manniè nou pé rété la ka gadé sa san brennen ?

Ki manniè nou pé rété la ka gadé sa san brennen ?

   Nonm toujou ka vini abitié épi tout bagay, nenpot bagay. Menm lé pli mové ! Sé sa sikolog ka espitjé nou. Mèyè pawol-yo vré, mé kanmenm, lè nou ka fè tan gadé sa ka woulé dépi twa lanné nan lanmè Méditérané, ki manniè nou pé rété san brennen ? Ki manniè nou pé gadé Koup di Monn foutbol konsidiré lavi-a bel ek pa ni pies kalté poblenm asi latè ?

   Etsétéra Neg ek Arab ka néyé adan lanmè-tala ek yo ka ritouvé kadav-yo annlè sé bòdaj l'Itali, la Sisil ek dot péyi kon Libi oben Tinizi. Lamenm sé média-a ka montré sa ek bouch tout moun ka bat pou dénonsé vakabonnajri-tala, men adan an bat-zié, kivéi landimen sa fet, sé menm moun-lan za bliyé sa net-é-pwop.

   Tout moun sav sa ki lotè sitiasion-tala : ladjè, difikilté rékolonmik, diktati, gwo maleng kontel malaria ek ébola kisasayésa...Ek si fok té fè an lis reskonsab, té ké ni primié douvan sé péyi l'Ewop la ki mété sé péyi l'Afrik la an chien pannan siek épi siek. Té ké ni kon dézienm reskonsab sé diktatè afritjen-an ek sé gwotjap afritjen an ki pa wont wè pep-yo ka pwan-kouri-séré an Ewop. Té ké ni tou Kominoté Entènasional la ki sé pé fè an mouvman, fè an débouya pou mété doubout tjek solision.

   Sa nou ka konstaté malérezman, sé ki ayen pa ka rabonni, ayen pa ka amélioré, pis jou apré jou, Neg ek Arab ka kontinié pèdi lavi-yo adan lanmè Méditérané. Ki tan raché-tjè tala ké bout ? Ki tan ?...

Image: