Accueil

ISTWA KOUT : PA PLÉRÉ O VOLAN !

{Rions un peu de cette petite blague en karu-kréyol... par J. S. Sahaï} :

Vwati a on madanm té arété an mitan chimen-la, é Gran Jandèmoun
dèyè'y ka klaksonné tout fos a'y. Tou sa madanm-la fè, vwati a'y pa
vlé pati. Jandèmoun ka kontunié kòné, pon-pon-pon, pon-pon-pon.

Lè'w gadé, Madanm-la sòti an vwati a-y é vin owa Gran Jandè, é di'y
konsa "Misié an mwen, a pa vépa an vépa, mé an pa-a rivé fè vwati-
la sa démaré. Es ou vlé ou ka fè-y démaré ban mwen, é mwen an ka
kòné ba-w?

Ni dé moun fo'w di yo annou bokanté pou yo vwè jan lavi-la bel pa
koté-yo.

{{Jean S. Sahaï}}