Accueil
Jounen entènasional kreyol 2014

GRAN RALI SANBLAJ

Sanmdi 25 oktob

Sa ka fè 4è lanné yonn-dé manmay ka bat pou vréyé douvan lang ek kilti kréyol adan péyi-nou an. Aloski lézotorité bien fouben konsidiré zafè kréyol pa anlè kon-yo, toupatou atravè Matinik, moun ka pwofité di mwa oktob-la pou sa gloriyé lang zanset-nou...Manmay, Kanmarad, Zanmi......

Chak lanné, Sanblaj (asosiasion lwa 1901 ka sanblé metlékol épi moun ki dakò pou vréyé lang épi kilti Matinik douvan) ka gloriyé jounen entènasional kréyol.

Lanné -tala sé 4em fwa nou ka bat pou ba lang-lan plas-li toupatou andidan péyi-a. Andéwò dikté kréyol dot manmay ka fè, nou ka mété anwout an rali pou dékouvè dé koté péyi-a toupandan nou ka palé, matjé épi li kréyol; Sé an manniè aprann tou.

Kou-tala SANBLAJ ka ba zot randévou a sétè é dimi pa bò komin Voklen sanmdi 25 oktob 2014 asou téren foutbol la pou alé chèché touvé tou sa ki ni a wè é a konnet lakay-nou.

Chak létjipaj pé ni 2, 3 ouben 4 moun, sonjé pòté aparey foto, liv, òdinatè, téléfòn...

Enskription : granmoun 10 éro, timanmay 5 éro.

Kontak : Léyann  0696 416939

               Jozef      0696 358786 

Commentaires

Daniel Boukman | 28/09/2014 - 21:56 :
Woulo bravo ba moun ki ka vréyé douvan lang kréyol Matinik la !