Accueil

Fok Neymar sispann fè djendjen titak

Fok Neymar sispann fè djendjen titak

   Sé pa dépi Mondial-tala koumansé, atè la Risi, ki foutbalè brézilien an, NEYMAR, ka fè sik, ka woulé atè kontel an topi-mabial toubannman ansanm an adversè menyen'y. Misié toujou té ni konpowtasion-ala dépi i koumansé jwé ek lè PSG rikrité'y, sé la misié vini mapipi adan zafè woulad la. Pétet i fè an gwo lérè kariè : sé pa foutbol i té dwet fè, men jinastik.

   Soutou ki lè ou fè tan gadé, NEYMAR pa wotè PELE ek omwens i ka rikonnet li. I pa wotè MARADONA, ROLNADO-Brézil, RONALDINHO, RONALDO-Pòtigal oben menm MESSI. Sa vré ki i fò, ki i ka menyen bon boul, men ni etsétéra jwè ki pres kantékant épi'y. Dé sèten lontan fò pasé'y kon Mohamed SALAH, jwè éjipsien an.

   Sa vré yo opéré'y chivi ni 4 mwa selman, mé pannan tout tan-an i jwè adan chanpiona fwansé a, nou pa djè rimatjé ki misié sitelman vayan kon dé sèten jounalis ka prétann lan. Moun pa té ka di ayen jik atjelman, mé épi lo sik-la NEYMAR fè pannan Mondial-tala, fok i fè atansion. Anni gadé asou Entènet ! Yo ka fouté'y alafet alé-ou-viré palakoz lo woulad initil li a. Kantapou dé sèten antrénè, kon ta Meksik la, yo ka di ki konpowtasion NEYMAR "sé an wont ba foutbol ki sé an ispò nonm, pa an ispò jenn fi ki poko dévierjé".

   Dapré nou, NEYMAR té ké dwet pwan tet-li katjilé apré Mondiial-tala, soutou si létjip-li a, kivédi Brézil pa genyen koup-la. Si zot wè Brézil genyen, tout moun ké blijé pé, men si sé an lot péyi ki pwan'y, difé ké limen oblijéman asou NEYMAR ek konpowtasion ti fiyet li a. Wotè lajan an kleb ké paré mété asou'y pou sa achté'y ké désann, ké denngolé menm.

   Tjenbon-tiré, NEYMAR ! I za lè pou ou sispann fè sik...

Pages