Accueil

DLO-KOKO, TANN POU KONPRANN !

Chabine Lamontay
DLO-KOKO, TANN POU KONPRANN !
 
  Délè, ni dé bagay ki ka vini mantjé nou abo sé bagay-tala, nou ni labitid jwenn yo oben trapé yo tou lé jou...
 
                                                                ***

Dlo-koko, man la ka véyé'w pas

Man sav ou fwé, 
Dlo-koko, ou dous kité dous ka alé kifè
Ou ka mantjé mwen anchay
 
 Dlo-koko, pa janmen kité mwen tousel ankò
 Vini pétayé adan bouch-mwen pas 
 Ou pa pies koka
 Dlo-koko, ou sav bien kimanniè ou obijoul 
 
 Ou sé madou oben
 Ou sé siwo-batri
 Dlo-koko, fout sa red pou trapé'w pas
 Ou pann jis adan siel-la ek
 
 Ou enmen lè Soley-la ka miyonnen'w douvanjou
 Dlo-koko, ou ka benyen adan bon nannan kidonk
 Anni sòti épi vréyé an ti mòso nannan désann ba mwen, mèsi souplé
 Dlo-koko, man mwen yonn an razié-a ka espéré'w.