Accueil

Bruno-Nestor Azérot : "Man té di ki man té ké fè an charnié épi yo tout la !"

Bruno-Nestor Azérot : "Man té di ki man té ké fè an charnié épi yo tout la !"

   Lè ou ka trapé an pouvwè, menm lè sé an tizizing pouvwè kontel mè an komin an tou piti péyi kon Matinik, sa pé rann ou dekdek. Ou pé ka anni ped tet-ou toubannman ! Sé dwet sa ki rivé Bruno-Nestor AZEROT dimanch ki fini pasé a apré rézilta éleksion Sent-Mari éti i viré éli mè. Misié anni déklaré kon sa :

   "Man té di ki man té ké fè an charnié épi yo tout la. Karine MOUSSEAU, CHABEN, Daniel MARIE-SAINTE...Yo tout la an fos-la. Yo mò politikman parlan."

   Dé sèten moun ka prétann ki lè misié té lékol, dé bagay i té plis enmen sé : lakantin épi larékréasion. Sé sa adversè'y répété adan miting-yo antouléka. Kidonk pétet AZEROT pa sav ki an mo kon "charnié", sé an mo ki chajé épi anlo bagay ki mové adan listwè diféran pep. Adan listwè Amérendien ki Ewopéyen dépotjolé ; adan listwè Neg l'Afrik ki yo masakré ; adan ta Juif ki Itlè brilé adan chanm a gaz kisasayésa...

   Kidonk "charnié" sé pa an pawol ou pa ka anni sòti kon sa san pwan tan katjilé. Di ki adversè politik-ou ou mété yo adan an charnié, sé an déklarasion ki grav toubannman. Sa ka montré ki ou ni an lespri tonton-makout ek si dèmen ou trapé an pos pli wo ki mè Sent-Mari, ou toutafetman kapab fè bagay ki danjéré menm...

Pages