Accueil

Békéland, Walpaland oben Makoland ?

Békéland, Walpaland oben Makoland ?

   Sé madanm ti péyi Matinik tala ka tjébé ! Yo pa pè goumen yonn épi lot nan bon mitan Békéland kivédi adan an sipèmarché kon nou pé wè'y asou vidéo-a ki anba artik-la. Kivédi sé fanm-tala ka mofwazé Békéland adan an kalté Walpaland toubannman.

   Pou ki bagay sé dé madanm-tala koumansé simen kalot épi kout tjok, pèsonn pé pa sav ekzaktiman. Sa sé zimaj-la ka montré antouléka, sé ki yo pa pè djélé anmwé, jouré yonn a lot ek menm mété tété-yo déwò douvan tout moun.

   Faout fanm Matinik ka tjébé, mésié-zé-danm ! Fout fanm fè tan fè fos lè yo fò, kon an gran poet lakay-nou ka di !

   Kantapou atitid sé boug-la ki té la-a, sé anni mété lanmen an tet oben woulé atè. Ki sé vijil-la ki sé kliyan nonm lan pa djè brennen kò-yo pou sa opozé sé dé madanm-lan goumen. Ou sé di yo té ka anni gadé ladjè-a konsidiré sé té an ispektak san péyé. Sa vré ki yo fini pa tjenbé fanm-lan éti tété'y té déwò-a, men sé pito fanm ki koré balan lot fanm-lan. Kidonk sé nonm-tala ki rété bra balan-an, yo mofwazé sipèmarché-a an Makoland. Tout moun plis ki sav nonm jaja wè madanm ka goumen davwè sa ka pèmet yo wè an pè tété oben an mòso bonda maté.

   Kidonk nou té adan ki sa la-a ? Adan Békéland, Walpaland oben Makoland ?...

Pages