Accueil

Bachar Al-Assad ba Macron : "16 million éwo misil-la ou makayé a, ou té pé sèvi'y ba madjendjen lakay-ou !"

Bachar Al-Assad ba Macron : "16 million éwo misil-la ou makayé a, ou té pé sèvi'y ba madjendjen lakay-ou !"

   Met-a-manyok la Siri, Bachar AL-ASSAD, aprézavwè Méritjen, Anglé ek Fwansé té fè tan bonbadé péyi'y, fè an plodari douvan Lasanblé nasional sirien an pou di konkwa pèsonn pa trapé lanmò'y ek larmé'y dépotjolé (détruire/to destroy) pres tout sé misil-la.

   Plodari'y apiyé plis asou la Fwans ki i mété adjendjen lè i di MACRON kon sa, simié i té sèvi 16 million éwo misil initil la i vréyé a pou i té otjipé di lo madjendjen-an (SDF/hobo) ki ni an Fwans lan. Pou-tout-bon, chak misil fwansé-a ka kouté 1,4 million éwo !!! 

   Ba Bachar AL-ASSAD, sé makayé (gaspiller/to waste) an lajan ki té ké pé sèvi pou anmwennzii (diminuer/to diiminish) soufwans tout lo moun-lan ki ka pwan fè an Fwans lan abo péyi-tala sé 5è bidim-pouvwè (grande puissance/superpower) asou latè. An plis di sa, fok sav ki entèvansion fwansé-anglé-méritjen an té ilégal davwè l'ONU pa té ba yo pies lotorizasion pou atatjé la Siri. Dayè, an Fwans menm, MACRON pa té ni dwa pwan désizion vréyé misil asou an péyi-andéwò san ki parlèman fwansé a diskité asou sa !

   Lè zot wè dèmen bomaten, bonm ké pété nan djol moun nan vil Nou-Yok, Lonn oben Pari, asiré-pa-pétet tout moun ké djélé anmwé...

Pages