Accueil

ASIPARE KORONAVIRIS-LA MAPIPI PASE BONDIE !

ASIPARE KORONAVIRIS-LA MAPIPI PASE BONDIE !

 Gadé afich-la Monséyè an vil atè an Fwans mété nan lantré légliz-li a!

 Lè nou té timanmay, yo apwann nou pannan sé lison lésision-an (katéjis-la) ki ayen pa pli fò, ayen pa pli djok, ayen pa pli mapipi ki Gran Met-la kivédi Bondié. Yo apwann nou tou ki dlo bénit sé an bagay ki sakré davwè i ni tout lafos Bondié andidan'y. Sé pou sa labé ka sèvi'y pou sa béni moun ki malad oben moun ki pres paré pou monté nan Galilé.
 Kidonk nou pa ka konpwann an tjou-patat adan afich Monséyè-tala !
 Ki manniè an senp viris, abo i danjéré kité danjéré ka alé ba moun, pé mapipi pasé Bondié ? Kouman nou pé konpwann ki koronaviris-la pé zòdiyé (polié) an dlo ki béni ? Epi, kon sa yé a, lè sé ravet-légliz la ké alé lanmes lé bomaten épi ki sa yo ké fè sin lakwa atjelman ?
 Mèyè (pétet) koronaviris pas dot ki Djab-la. Mé menmsi zot wè i sé Djab-la, yo apwann nou adan Labib ki Bondié fè Djab-la rété an koté, ki i fè'y pasé anba an tab ek ki dépi jou-tala, Djab-la ka kouri-séré dépi i wè lonbwaj Gran Mt-la paret.
 Amwens ki (sé sel lesplikasion lojik nou ka wè) ki koronaviris sé...Bondié li-menm. Sé pinision Bondié pli ekzaktiman palakoz tout lo vakabonnajri-a moun ka fè toulong asou ti planet-la yo ka kriyé Latè a...

Pages