Accueil

Antan wobè/Antan Kovid

Térèz Léotin
Antan wobè/Antan Kovid

An tan an, antan wobè

Lanmizè désann fann fwa maléré

Ki té za maléré

Anba movezté ladjè a

Anba Wobè moun tjenbé

Tjenbé lanmen yonn épi lott

Moun bwaré pou vansé ek tjenbé

Pou goumen, pou doubout

San yonn ladjé lott.

Pou bokanté, moun fè tett yo maché

Pou rivé garé, maté lanmizè

Ek viré douboutt.

 

Jòdi jou antan Kovid

Anlott model lanmizè

Ka tjenbé nou kay nou

Ka tjenbé toutt Latè anba lopsion’y

Fok pa nou jwenn

Fok pa nou bokanté  ayen

Fok yonn rété lwen lott

Ou sé jik di yonn vini pè lott

Jòdi jou antan Kovid

Sé yonn san lott

Yonn lwen lott

Lapè ka ba lari chenn épi Kovid.

 

Antan Wobè yonn té ka rédé lott

É nou rivé tjenbé

Jòdi jou antan Kovid

Yonn kay toujou rédé lott

Lè nou chak ké rété kay nou

Nou toutt bwaré

Pou nou genyen Kovid lanmen

Fok chak bètafé an twou’y

Si nou pa lé ba Kovid lanmen

Pou’y kontinié vansé.

Sé anlott manniè bokanté men san bo

Ek lè nou katjilé

Ki rété lakay sé an bon rimed,

Kovid kay tjilé.

Wi nou toujou la ka bokanté menm lespwa a

Menm lanmou an

Men fwa tala nou bwaré anlott manniè

 Ek jòdi nou sav ki chak bètafé pé kléré pou nou toutt.

Térèz Léotin, 30/03/2020

Pages