Accueil

An siklòn sé kisa ?

Serge RESTOG

         An siklòn sé tout mové tan ki ni van adan'y ek ki ka tounen anlè kò'y menm.

 

         Listwa mo siklòn ek mo ouragan

 

         Sé pabò loséan Endien, o Nò loséan Pasifik, sid-wes loséan Pasifik, moun ka sèvi mo siklòn.

         Tifon vlé di menm bagay-la. Japon, moun ka sèvi "kamikazé", Lostrali, "willy willy", Filipin, "Baguio".

         Ouragan, sé an mo bò lakay-nou, sé Karayib-la té ka sèvi. Yo té ni an bondié pou van, yo té ka kriyé HU RA KAN. Sé anglé-a sèvi mo-tala lè yo vini adan réjion-an é yo di "hurricane", sé panyol-la di "Huracàn", sé fwansé-a di "Ouragan".

 

         Mi ki manniè Lérop ek l'O.M.M (organisation Météorologique Mondiale), Lòganizasion Lamétéyo anlè boul latè-a, ka kriyé sé diféran van an, an menm di tan , mi ki manniè moun ka kriyé yo adan réjion nou an.

 

Divizion Lérop ka fè

Divizion moun réjion-nou ka fè

Pa ni van

"Onde tropicale"

Gwo lapli

Van kalmisiré

0 - 1*

/

/

Ti rizé

01/02/19

/

/

Ti zéfi/Ti labriz

20 - 28

/

/

Labriz fò

29 - 38

/

/

Van red

39 - 61

Van jik a 63 km alè

"Dépression tropicale"

Van raché kòn bef

62 - 102

Van 63 rivé jik 117 km alè

"Tempête tropicale"

Van siklòn

103

Van 117 km alé é plis

"Ouragan"

Siklòn

103

* sé vites-la an tjilomet alè

 

Pages